Konsultacje psychologiczne – jeśli potrzebują Państwo porady/spotkania,  którego celem będzie określenie trudności z jakimi się mierzycie i zaproponowanie metod pracy.

W przypadku konsultacji dziecięcych na pierwsze spotkanie zapraszam rodziców bez obecności dzieci/dziecka.

Terapia indywidualna – jeśli potrzebą Państwo pomocy  z powodu lęków, depresji, napadów złości, bezsenności, trudności w pracy i/lub w związku.

Cel spotkań terapeutycznych określany jest indywidualnie. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Warsztat umiejętności rodzicielskich – jeśli chcą Państwo być bardziej świadomym rodzicem, poszerzyć swoje kompetencje rodzicielskie i znaleźć odpowiedzi na pytania o prawidłowy rozwój swojego dziecka. Ponadto pozwolą nabyć umiejętności oddzielenie relacji małżeńskim od relacji rodzicielskich. Warsztaty odbywają się w  ramach pięciu indywidualnych spotkań.

Mediacje rodzinne – jeśli chcą Państwo wzajemnie się usłyszeć i wspólnie znaleźć rozwiązania.

Opinie psychologiczne – jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej opinii psychologicznej, opartej o wystandaryzowane testy psychologiczne PTP.