Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet psychologiczny Bestemor Barbara Ratajska z siedzibą w Warszawie na al. KEN 20 A lok 45.
  2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów udzielania świadczeń medycznych i są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w związku z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo dostępu do do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz uzupełniania. Jak również do wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Dane przetwarzane są przez okres 20 lat (licząc od daty dzielenia ostatniego świadczenia medycznego).
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzielenia świadczenia medycznego.