Szanowni Państwo,

zgodnie z wymogami przepisów prawa – art 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. „RODO” – informuję o konieczności przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w przypadku korzystania z moich usług psychologicznych.

1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 oraz art. 9 pkt 2h Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych tzw. „RODO” z dn. 27 kwietnia 2016 r.

2. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Bestemor Barbara Ratajska z siedzibą w Warszawie przy al. KEN 20 A lok 45.

3. Przetwarzam Państwa dane osobowe w celu:
– zawarcia i wykonywania umowy na: prowadzenie terapii, badań psychologicznych, testów psychologicznych, wydawania opinii psychologicznych czy zaświadczeń,
– umawiania/odwoływania wizyt,
– prowadzenia konsultacji/sesji psychologicznych online,
– sporządzania dokumentów księgowych, w przypadku wystawiania faktur.

4. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych to: imię i nazwisko, telefon, e-mail. Ponadto: data urodzenia, pesel, wykonywana praca, wykształcenie, stan zdrowia, sytuacja rodzinna oraz wszelkie inne dane, które zostały przez Państwa podane dla celów w punkcie 3.

5. Odbiorcą danych osobowych jest biuro rachunkowe, z usług którego korzystam, w przypadku otrzymywania przez Państwa faktury.

6. Okres przechowywania danych:
– dane pozyskane w celu świadczenia usług, wymienione w punkt 3, przechowywane są nie dłużej niż 5 lat, do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo w sprawie świadczenia usług,
– dane zawarte w dokumentach księgowych podlegają 5-cio letniemu okresowi przechowywania.

7. Przysługuje Państwu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania,
– usunięcia danych/cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,
– nie mogę usunąć dokumentów księgowych ze względu na 5-letni obowiązek ich przechowywania,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udzieleń.